วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กำลังแห่งพระผงจักรพรรดิ


หลวงตาม้า วิริยะธโร ศิษย์ผู้สืบทอดแนวทางการปฏิบัติพระกรรมฐานจากหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญแห่งวัดสะแก เคยกล่าวเอาไว้ได้ใจความประมาณว่า พระที่หลวงตาม้าท่านสร้างนั้น ท่านอาราธนากำลังของพระรัตนไตร พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ รวมถึงกำลังของพระศรีอารยเมตไตรมาช่วยสร้างและช่วยเสก หลวงตาท่านเคยบอกว่าพระที่ท่านสร้างนั้น สามารถนำไปกำสวดมนต์หรือทำสมาธิได้ พระของท่านจะช่วยในการทำสมาธิ และข้าพเจ้าเคยได้ยินหลวงตาม้าท่านอธิษฐานจิตก่อนเริ่มเสกพระ โดยใจความตอนหนึ่งมีอยู่ว่า “……ขอให้พระป้องกันอันตรายได้ทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรม ป้องกันรังสีนิวเคลียร์ ผู้ใดก็ตามที่ได้ไปก็ขอให้มีครบทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ขอให้พระสามารถนำไปทำน้ำมนต์ นำไปกำทำสมาธิได้ ขอให้พระสามารถรักษาโรคได้ทุกๆโรค…… ”

และท่านยังเคยสอนแก่หมู่คณะศิษย์หลายคนสรุปได้ใจความว่า เวลาสร้างพระ ให้นึกน้อมอาราธนากระแสของผู้ที่กำลังสร้างบารมีบนโลกใบนี้ มาไว้ในองค์พระที่เรากำลังสร้าง ให้อธิษฐานว่าขอให้พระมีกระแสแห่งความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม

อีกทั้งเมื่อทำการสร้างพระเสร็จสิ้น จนกระทั่งอาราธนาบารมีพระรัตนไตรมาช่วยเสกและอธิษฐานจิตแล้ว หลวงตาท่านสอนมีใจความตอนหนึ่งประมาณว่า ให้อธิษฐานกับองค์พระที่เราสร้างว่า ผู้ใดก็ตามที่อธิษฐานสิ่งใดกับพระที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ หากถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ก็ขอให้สำเร็จสมดั่งใจทุกประการ

โดยส่วนตัวแล้ว ผู้เขียนมิอาจพรรณนาได้จนหมดสิ้นว่าพุทธคุณกำลังแห่งพระผงจักรพรรดินั้นมีมากมายมหาศาลประการใด คงได้แต่นำเอาสิ่งที่หลวงตาท่านอธิษฐานเวลาสร้างพระมาเขียนไว้ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน ก็คงจะพอทำให้หลายๆท่านได้ทราบถึงพุทธคุณขององค์พระบ้าง ซึ่งสิ่งนี้หลวงตาท่านก็ได้สอนถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์หลายๆคนที่ไปเรียนสร้างพระกับท่าน หรือไปกราบเรียนถามท่าน ดังนั้นหากผู้ใดอยากจะเรียนสร้างพระและทราบถึงวิธีอธิษฐานจิต ก็ขอเชิญให้ขึ้นไปยังวัดถ้ำเมืองนะ เพื่อกราบขอเรียนกับหลวงตาม้าท่านโดยตรงเถิดครับ

ฝากดวงเป็นลูกศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ดู่


ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหลานของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านไม่นิยมให้มีพิธีรีตองหรือพิธีกรรมอันใดมากมายนัก อาศัยเพียงใจที่มีความศรัทธาก็สามารถเข้ามาสวดมนต์ปฏิบัติภาวนา หรือฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานของท่านได้แล้ว ซึ่งในข้อนี้หลวงตาม้าท่านเคยกล่าวได้ใจความว่า เรานึกถึงหลวงปู่ดู่เพียงแค่ครั้งเดียว ท่านไป-กลับเราตั้งหลายครั้งแล้ว บางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าไป-กลับนั้นหมายความว่าอย่างไร เอาเป็นว่าเรานึกถึงหลวงปู่ท่าน ท่านก็มา


ดังนั้นถึงแม้พระเดชพระคุณหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ จะละสังขารมรณภาพไปนานแล้ว แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสสอนเอาไว้ว่า ตายแล้วไม่สูญ นั่นก็หมายความว่าหากเรานึกถึงหลวงปู่ดู่ด้วยใจอันเคารพศรัทธา ท่านก็จะมาช่วยเหลือเราอย่างแน่นอน


วิธีการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ตามที่หลวงตาม้าท่านได้สอนเอาไว้นั้นมีอยู่ว่า ให้เรานึกถึงหลวงปู่ดู่ จะนึกถึงท่านในอิริยาบถใดก็ได้ หากนึกไม่ออกก็ให้เอารูปท่านมาดู แล้วอธิษฐานกับท่านด้วยความเคารพไปเลยว่า….

ข้าพเจ้าขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ เป็นลูกเป็นหลานของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ขอยกให้หลวงปู่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ ขอฝากดวงฝากชีวิตนี้เอาไว้กับหลวงปู่ ขอให้หลวงปู่ช่วยดูแลทั้งทางโลกและทางธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่พระนิพพาน


หลวงตาท่านว่าผู้ใดก็ตามที่ฝากดวงฝากชีวิตเอาไว้กับหลวงปู่ เรื่องซวยๆจะไม่ค่อยมี เพราะหลวงปู่ท่านดูแลดวงของเรา เคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปกราบเรียนหลวงตาว่าตนได้พาคนจำนวนมาก ฝากดวงฝากชีวิตกับหลวงปู่ดู่ตามที่หลวงตาสอน หลวงตาได้ฟังท่านจึงยิ้มและกล่าวว่า พวกนี้เกิดได้อีกไม่นานหรอก เดี๋ยวก็ไป(นิพพาน)แล้ว


เรื่องดวงนี้ เมื่อคนเราเกิดมาก็ขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่เราเคยทำไว้ จะคอยลิขิตให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางดีหรือร้ายอยู่ตลอดเวลา แต่หากเราฝากดวงเอาไว้กับหลวงปู่ ก็เปรียบเสมือนเรายึดเอาท่านเป็นสรณะ(ที่พึ่ง) หากบวกกับการที่เราหมั่นรักษาศีล เจริญภาวน เจริญปัญญาด้วยแล้ว แม้จะมีเคราะห์กรรมหนักปานใด ก็จะกลายเป็นเบาได้


ดังที่หลวงตาม้าท่านเคยสอนเอาไว้ว่า หากจะเปลี่ยนอนาคต ให้เปลี่ยนที่ปัจจุบัน

ตัวข้าพเจ้าเองก็เคยฝากดวงเอาไว้กับหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญแล้วเช่นเดียวกัน และเป็นที่ร่ำลือกันเหลือเกินว่าผู้ใดก็ตามที่ฝากดวงเอาไว้กับหลวงปู่ดู่หรือหลวงปู่ทวด หมอดูทั่วไปจะไม่มีทางทำนายชะตาชีวิตของบุคคลผู้นั้นได้เลย เนื่องเพราะดวงของเขาอยู่ที่หลวงปู่มีอยู่ครั้งหนึ่ง มีลูกศิษย์สองสามีภรรยาขึ้นไปกราบหลวงตาแล้วเรียนให้ท่านทราบได้ใจความว่า
เคยมาขอลูกกับท่านหลวงตา ตอนนี้ได้ลูกแล้ว ซึ่งข้าพเจ้าก็เข้าใจว่าเขาท้องแล้ว
หลวงตาท่านก็เลยกล่าวตอบได้ใจความว่า
ไปถ้ำใหญ่ เอามันไปฝากดวงไว้กับหลวงปู่(ดู่)เน้อ โตขึ้นมันจะได้เป็นใหญ่เป็นโต
!